Kontaktovať
................................
riorisro@gmail.com

0911323232
www.superdom.sk
LP
Rodinné domy Štefanovičová

holodom – rozsah dodávky a stavebno-montážnych prác
-geodetické zameranie spojené s osadením domu v teréne
-výkopové zemné práce (základy)
-aplikácia kameniva do základových pásov (frakcia 16-32),
-dodávka a montáž zemniacich pásov (blezkozvod) v základoch domu,
-dodávka a betonáž základových pásov (betón B-15),
-dodanie a uloženie , betonáž DT – tvárnic (betón B-15),
-dodavka a montáž materiálu pre kanalizačné rozvodov pod základovú dosku
-dodávka a betonáž materiálu pre  základovú dosku (betón B-20)
-dodávka a pripojenie domu na všetky inžinierske siete voda,plyn,elektrika kanalizácia/ žumpa/
-dodávka montáž pristupová vnútroareálová cesta a spevnené plochy
-dodávka a aplikácia izolácie pod obvodové murivo a priečky (Hydrobit)
-dodávka materiálu a výstavba  obvodového muriva ( hrúbky 300mm )
-dodávka a výstavba  priečok priečok (porfix hrúbky 100mm)
-dodávka materiálu a výstavba vencov a prekladov (železobetón)
-dodávka materiálu a montáž krovu
-dodávka materiálu a montáž strešnej krytiny
-dodávka materiálu a montáž zvodového systému
-dodávka a montáž plastových okien Gealan s 9000 /6-komorový profilový systém s dorazovým tesnením + vchodové dvere(biela farba 6 komora trojsklo)
-dodávka a inštalácia rozvodov NN (hrubá montáž)- podľa projektovej dokumentácie – káblová montáž zásuviek a vypínačov z poistkovej  skrine  do krabíc
-dodávka a inštalácia rozvodov vody (hrubá montáž) podľa projektovej dokumentácie z plastového potrubia ekoplastik
-dodávka a inštalácia vnútorných kanalizačných rozvodov (hrubá montáž) podľa projektovej dokumentácie
-dodanie a montáž vnútornej elektroinštalácie (zásuvky, spínače, ističe,rozvody lan siete,TV rozvody)revízie/ bez osvetľovacích telies
-dodávka a aplikácia vnútorných omietok – strojová aplikácia – z použitím vnútornej omietky cemix
-dodávka a montáž izolácie stropného systému
-dodávka a montáž sadrokartonových podhľadov a zateplenia  sadrokartón Rigips + Al fólia + konštrukcia + tmelenie
-dodávka  a montáž podlahového kúrenia teplovodného
-dodávka a aplikácia cementového poteru na podlahu + izolácia proti vode Hydrobit + penetrácia a tepelná izolácia 100 mm podlahového polystyrénu prvé nadzemné podlažie
-dodávka materiálu a realizacia zateplenie obvodového muriva (polystyrén fasádny eps 70 hrúbka 150mm)
-dodávka a aplikácia vonkajšej silikátovej omietky
-dodávka a montáž bleskozvodu/revízie/
-výstavba terasy  (do 12m2)
vizualizácia nemusí byť definitívnou stavebnotechnickou verziou ukončenia výstavby.
RIORI s.r.o 2020 . All rights reserved.